Vyučil jsem se u mistra Alfréda Habermanna ml. a posléze vystudoval střední umělecko - průmyslovou školu v Turnově . V této době bylo několik mých prací součástí studentské výstavy ve Francii .

Studium jsem ukončil v roce 1999 mistrovskou zkouškou v Benátkách (Itálie) .